WUXI, June 20, 2016 -- Photo taken on June 20, 2016 shows Sunway-TaihuLight, a new Chinese supercomputer, in Wuxi, east China's Jiangsu Province. China's new supercomputing system, Sunway-TaihuLight, was the world's fastest computer at the International Supercomputing Conference in Germany on June 20, 2016. The massive supercomputer, built entirely using processors designed and made in China, dethroned the former champion, Tianhe-2, also a Chinese system but built based on Intel chips. TaihuLight is capable of performing 93 million billion calculations per second (petaflop/s). That's almost three times as fast as Tianhe-2. China achieved major breakthroughs in scientific and technological development in 2016. (Xinhua/Li Xiang via Getty Images)

สหรัฐฯ ออกมาตรการกีดกันจีนซื้อเทคโนโลยีพัฒนา Supercomputer แล้ว

สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบหลาย ๆ อุตสาหกรรม ไม่เพียงเฉพาะแค่ Huawei เท่านั้น ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศแบน 5 บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี Supercomputer รายใหญ่ของจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ยกเว้นจะได้เอกสารยกเว้น (waiver) จากทางรัฐบาลสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยจาก Supercomputer

สำหรับ 5 บริษัทพัฒนา Supercomputer นั้น มีรายงานว่าเป็นบริษัท Sugon จากปักกิ่ง และ 3 บริษัทในเครือ รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Wuxi Jiangnan ซึ่งบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลก่อนในการดำเนินการซื้อเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์จากบริษัทในสหรัฐฯ โดยเมื่อปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ เพิ่งจะพัฒนา Supercomputer ใหม่ที่ชื่อว่า Summit มีพลังประมวลผลสูงถึง 200 Petaflop แซงหน้า Supercomputer ของจีนอย่าง Sunway Taihulight ที่มีพลังประมวลอยู่ที่ 93 Petaflop

ทั้งนี้ มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากฝั่งบริษัทจากจีนแล้ว บริษัทคู่ค้ารายใหญ่อย่าง Intel และ Nvidia ที่ขายอุปกรณ์ให้กับทาง Sugon ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบใหญ่หลวงเรื่องรายได้ไม่แพ้กัน

อ้างอิง