CTRL-ALT-LED การแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลไม่ใช้เน็ต ใช้แค่ไฟ LED ของคีย์บอร์ดแอบส่งข้อมูล!

การขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ก็เป็น 1 ในการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีมาอย่างยาวนาน และนับวันมันก็จะยิ่งทันสมัยมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน การโจมตีประเภทนี้เป็นภัยคุกคามถาวรขั้นสูง (APT) ใช้ไฟ LED ของคีย์บอร์ดเพื่อส่งข้อมูลแบบออปติคอล

ซึ่งมีการแฮกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยการใช้มัลแวร์ และใช้ไฟ LED ของคีย์บอร์ด (Caps-Lock, Num-Lock และ Scroll-Lock) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลและกำจัดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่จะแฮกข้อมูลนั้นต้องอยู่ไม่ไกลจากคอมพิวเตอร์ในระยะ 3 – 5 เมตร เพื่อรับสัญญาณไฟ LED ที่กระพริบแล้ว เอามาแปลงเป็น bit

อัตราส่งข้อมูลสูงสุดของวิธีนี้อยู่ที่ 3000 บิต / วินาที (375 ไบต์ / วินาที หรือส่งข้อมูล 1 MB ต้องใช้เวลา 45 นาที) ซึ่งการโจมตีไม่จำเป็นต้องดัดแปลงคีย์บอร์ดในระดับฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์เลยแม้แต่น้อย ใช้แค่มัลแวร์เข้าไปติดในเครื่องแล้วแอบส่งข้อมูลผ่านไฟออกมา โดยนักวิจัยได้เรียกการโจมตีทางไซเบอร์นี้ว่า CTRL-ALT-LED

อ้างอิง: IEEE Xplore

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส