หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Robotical เตือนปัญหาขาดแคลนทักษะการเขียนโปรแกรม

Robotical เป็นบริษัทเจ้าของโรบอต Marty ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสอนการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก โดยให้เด็กสนุกกับการประกอบหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา Scratch (ภาษาการเขียนโปรแกรมด้วยแผ่นภาพที่มาต่อกันเหมือนจิกซอว์) จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักพัฒนาหุ่นยนต์และวิศวกรในรุ่นต่อไป

ล่าสุดหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Robotical ได้ออกมาเตือนถึงปัญหาการขาดแคลนทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่กำลังแย่ลงถ้าไม่มีการจัดการ

บริษัทได้ร่วมแก้ปัญหานี้โดยเปิดตัวโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กๆ ด้วย Heart of Midlothian footbal club ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลที่ตั้งอยู่ ณ สนามฟุตบอล Tynecastle โดยมุ่งหวังที่จะสร้างทักษะที่มีประโยชน์แก่ธุรกิจในท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

และยังกล่าวถึงระบบการศึกษาของสกอตแลนด์ที่ได้เปิด “หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ” ในการสอนทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อรองรับตลาดงานที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเราควรจะเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่

จากข่าวนี้ หันมาดูวงการศึกษาในบ้านเรา ก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าใคร ล่าสุด ก็ได้ประกาศนโยบายสอนภาษา Coding เตรียมทักษะการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กไทย นับว่าเป็นการเตรียมพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาแอปและหุ่นยนต์ ในฐานะคนไอที ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนโยบายนี้ครับ

อ้างอิง

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส