เครือข่ายพลเมืองเน็ตเปิดแคมเปญต้านร่างกฏหมายความมั่นคงไซเบอร์

หลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. …. ไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ได้สร้างกระแสวิจารณ์ชุดกฏหมาย 10 + 3 ฉบับนี้เป็นอย่างในโลกอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและการใช้อำนาจเพื่อควบคุมการสื่อสารของประเทศ เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงได้เปิดแคมเปญผ่าน Change.org เพื่อระดมรายชื่อต้านกฏหมายชุดนี้

เว็บไซต์ iLaw ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงความน่ากังวลหลายๆ ประการเกี่ยวกับชุดกฏหมายความมั่นคงไซเบอร์ 10 + 3 ชุดนี้ ทั้งเรื่องคำนิยามที่กว้างเกินไป จนความหมายขึ้นอยู่กับคนนำไปใช้เป็นหลัก หรือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าไปสอดแนมข้อมูลที่คิดว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง (ซึ่งก็เป็นคำกว้างๆ ว่าความมั่นคงคืออะไรอีก) โดยไม่ต้องใช้หมายศาล หรือการเปิดช่องให้รัฐสามารถดึงคลื่นความถี่กลับมาเป็นของรัฐอีกครั้ง จากปัจจุบันที่พยายามกระจายให้สามารถแข่งขันโดยเสรี

นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวระบุว่ามีการขอความร่วมมือไปยังโอเปอเรเตอร์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ดักจับทราฟฟิกที่ Data Center เพื่อดักจับข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับการป้องกันด้วย SSL ในลักษณะ Man in the middle โดยเฉพาะกับผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งตอนนี้เริ่มมีผู้ใช้หลายรายรายงานการแจ้งเตือนจากเฟซบุ๊กว่าการเข้าใช้ไม่ปลอดภัยด้วย (อ่านประกอบ “รัฐบาลจะดักข้อมูล facebook เราได้อย่างไร”)

เมื่อร่างชุดกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยโดยเฉพาะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกำลังจะกลายเป็นกฏหมายที่มีผลบังคับใช้จริง เครือข่ายพลเมืองเน็ตจึงได้สร้างแคมเปญระดมรายชื่อเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวน ฟังเสียงของประชาชนก่อนที่จะบังคับใช้กฏหมายที่จะส่งผลผูกพันธ์ต่อเนื่องในระยะยาว จนอาจทำร้ายเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลพยายามพูดถึงได้ โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญนี้ และร่วมลงชื่อหากเห็นด้วยที่ Change.org

ที่มา: Change.org