japan

ญี่ปุ่นระงับวีซ่าหลายประเทศรวม “ไทย” มีผลเที่ยงคืนวันที่ 28 มีนาคมนี้

หลังการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประชุมคณะรัฐมนตรี ผลประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเผยว่ารัฐบาลจะระงับวีซ่าหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ประเทศถูกระงับวีซ่า

  1. อินโดนีเซีย
  2. สิงคโปร์
  3. ประเทศไทย
  4. ฟิลิปปินส์
  5. บรูไน
  6. เวียดนาม
  7. อิสราเอล
  8. กาตาร์

จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกวีซ่าใน 36 ประเทศ เกือบทุกส่วนของยุโรป, จีน, เกาหลี ทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงอิหร่านและอียิปต์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะใช้มาตรการดังกล่าวจนถึงช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

อ้างอิง NHK

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แสดงความคิดเห็น