Facebook ซื้อกิจการ search engine e-Commerce “The Find” เข้ามาร่วมพัฒนา Facebook Ads

Facebook เข้าซื้อกิจการทำ e-commerce search engine อย่าง “The Find”
facebook_like_4-798x310
Facebook เข้ากิจการของ “The Find” บริษัทที่ทำเกี่ยวกับ search engine เกี่ยวกับการทำ e-commerce ชื่อดังที่เปิดมาแล้วเป็นเวลากว่า 9 ปี

Screen Shot 2558-03-16 at 8.38.49 AM
มูลค่าของข้อตกลงการซื้อ The Find นั้นไม่ถูกเปิดเผยออกมาแต่อย่างใด แต่ The Find ได้ประกาศเรื่องการถูก Facebook เข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการที่หน้า website แล้ว โดย The Find แจ้งว่า สมาชิกคนสำคัญๆของทีมจะเข้าไปทำงานร่วมกับ Facebook เพื่อจะใช้เทคโนโลยีของ The Find เข้ามาช่วยทำหน้าโฆษณาบน Facebook ให้ดีขึ้น

ตีความจากที่ The Find บอกไว้ที่หน้า web ว่า ต่อไปโฆษณาที่ผู้ใช้งาน Facebook เห็น นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่พวกเค้าค้นหา/ซื้อทางออนไลน์มากขึ้น ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน Facebook มากขึ้น ซึ่งจุดเด่นนึงของ The Find คือการผสมผสานระหว่างการค้าออนไลน์และระบบหน้าร้าน

The Find กล่าวว่า ทางบริษัทฯรวบรวมสินค้าไว้กว่า 500 ล้านรายการจากร้านค้าทั้งหมดประมาณ 500,000 ร้าน

เมื่อข้อตกลงซื้อขายเป็นทางการแล้ว website ของ The Find ที่เป็น search engine จะทำการปิดตัวลงในอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

ที่มา : PC World  |  The Find  |  The Next Web
รูปจาก : insidermonkey