Google Maps พัฒนาใหม่ พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าจะเดินทางถึงที่หมายก่อนมันจะปิดหรือไม่

Google Maps พัฒนาอีก ล่าสุดสามารถแจ้งให้ทราบว่าสถานที่ปลายทางกำลังจะไปนั้นจะปิดก่อนที่เราจะถึงหรือไม่
rtr4xgcexxx
เดิมที คนอาจจะใช้งาน Google Maps เพื่อใช้ในการนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งประมาณการระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางให้ด้วย (ว่าจะถึงที่หมายภายในเวลากี่นาที กี่ชั่วโมงก็ว่าไป)

คราวนี้ Google Maps มี update ฟีเจอร์ใหม่ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานที่ปลายทาง เช่น ร้านอาหาร หรือ ร้านค้า ที่มีเวลาเปิด – ปิด และเมื่อผู้ใช้งานเลือกที่จะเดินทางไปที่สถานที่นั้นๆ แอพฯ Google Maps จะคำนวณระยะเวลาเดินทางไปถึงที่หมาย พร้อมแจ้งผู้ใช้ที่จะเดินทางว่า จากเวลาที่คำนวณแล้ว สถานที่ปลายทางนั้นจะปิดก่อนที่จะเดินทางไปถึงรึไม่

google-maps-destinationclosed-motoxheroxxx
นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองรถเช่าผ่านทาง Gmail และข้อมูลของเครื่องบิน หรือโรงแรมก็มีให้

การ update ครั้งนี้ น่าจะช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลองใช้งาน Google Maps ตัว update ของระบบปฏิบัติการ Android สามารถ download ได้แล้วที่ Google Play Store เลยครับ 🙂

ที่มา : androidcentral
รูปจาก : idigitaltimes  |  androidauthority