NASA จับมือ Microsoft พร้อมนำแว่น HoloLens ไปใช้งานในสถานีอวกาศ

องค์การ NASA จะจับเอาแว่นตา HoloLens ของทาง Microsoft ไปใช้งานในสถานีอวกาศ
hololensxxx
Microsoft จับมือกับทาง NASA ทำโปรเจคร่วมกัน โดยจะทำการส่งเจ้าแว่นตา HoloLens ขึ้นไปใช้งานยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ (virtual aid) ช่วยเหลือนักบินอวกาศในเรื่องความปลอดภัย และการมองเห็นด้วยตา

โปรเจคนี้ จะใช้เทคโนโลยีเป็น 2 ทาง คือ

  1. เปิดใช้งาน Remote Expert Mode เพื่อใช้งาน Skype ส่งข้อมูล และสิ่งที่นักบินอวกาศเห็น กลับไปยังภาคพื้นดิน
  2. คนที่อยู่ภาคพื้นดินสามารถจะสามารถชี้แนะงานที่ต้องทำ และเขียนโน๊ต + วาดภาพส่งไปให้นักบินอวกาศดูได้ แบบ real-time

นอกจากนี้ ยังมี Procedure Mode ที่สามารถสร้างภาพเสมือนซ้อนขึ้นมาจากภาพจริง หรือวัตถุจริงๆได้ ซึ่งตัวนี้เอง จะสามารถลดเวลาที่ใช้ในการฝึกลงได้ แถมยังสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดการดีเลย์ด้านการสื่อสารขึ้น

แว่น HoloLens ของ Microsoft ผ่านการทดสอบในสภาพไร้น้ำหนักบนยาน C9 ของ NASA เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่ามันจะทำงานได้เป็นปกติในสภาพ “free-fall environment” หรือ สภาพที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก หรือ เป็นการเคลื่อนที่อย่างเป็นอิสระของวัตถุ

ทาง Microsoft จะส่ง HoloLens headset ไปยังสถานีอวกาศในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ และจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไปตลอดโครงการซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดช่วงสิ้นปี 2015

ที่มา : hengadget  |  NASA
รูปจาก : dailymail.co.uk