เอ๊ะยังไง?? พื้นที่ Google One ซื้อ 100 GB ได้ 100 GB แต่ไม่ใช่ 100 GB ที่ควรจะได้!?

ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ กูเกิล (Google) จะมีการปรับนโยบายการคิดพื้นที่ในส่วนของ Gmail, Google Drive, และ Google Photos ใหม่ทั้งหมด เดิมทีที่จะฟรีพื้นที่สำหรับบริการบางรูปแบบเช่น ไฟล์​ Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, และ Jamboard หรือจะเป็นรูปภาพคุณภาพสูง แต่ในนโยบายใหม่นี้จะมีการคิดพื้นที่ทั้งหมด

โดยหนึ่งในวิธีที่แนะนำโดยกูเกิลในการที่สามารถใช้พื้นที่ได้มาขึ้นนั้น คือ การซื้อโควตาพื้นที่จาก Google One นั่นเอง โดยจะมี 3 แผนด้วยกัน ดังนี้

  • 100GB – 70 บาท/เดือน หรือ 700 บาท/ปี
  • 200GB – 99 บาท/เดือน หรือ 990 บาท/ปี
  • 2TB (2000GB) – 350 บาท/เดือน หรือ 3500 บาท/ปี

แพ็กเกจที่เราเห็นนั้นทั้ง 100GB, 200GB, และ 2TB พอมาดูเข้าจริง ๆ แล้ว เราจะไม่ได้เต็มจำนวนที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ แต่จะเป็นการรวมพื้นที่ฟรี 15GB ไปแล้วนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น สำหรับแพ็กเกจ 100GB เมื่อหักพื้นที่ฟรี 15GB ออกไป เราจะได้ใช้พื้นที่ที่เราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไปเพียง 85GB เท่านั้น โดยจะไม่นำพื้่นที่ฟรีจากโปรโมชันต่าง ๆ เช่น Chromebook หรือ Safer Internet Day มาคิดรวมด้วย

ในกรณีที่ผู้ใช้แชร์พื้นที่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ใช้งานด้วย จะมีการคิดแยกส่วนคือ 1 บัญชี จะได้พื้นที่ฟรี 15GB ซึ่งจะยังคงอยู่เช่นเดิมเมื่อมีการแชร์พื้นที่ในแต่ละบุคคล ในส่วนการแชร์พื้นที่นั้นจะเป็นส่วนที่หักพื้นที่ 15GB ฟรีออกไปแล้ว เช่น ในแพ็กเกจ 100GB ก็จะมีพื้นที่ที่สามารถแชร์ได้ภายในครอบครัว 85GB

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google One

อ้างอิง : Google One

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส