การจราจรทางอินเทอร์เน็ตเกือบครึ่งหนึ่งเป็นบอต

Barracuda บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เผยผลการศึกษาสถิติจราจรทางอินเทอร์เน็ตใน 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า เกือบร้อยละ 40 ของการจราจรทางอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็นบอต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบอตเลว (bad bot) ที่มุ่งเป้าโจมตีแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซและหน้าที่ใช้ในการเข้าระบบ (log-in portal) ของเว็บไซต์ต่าง ๆ

ร้อยละ 67 ของบอตเลวนี้ มีต้นทางมาจากศูนย์ให้บริการข้อมูลสาธารณะในอเมริกาเหนือ ขณะที่อีกร้อยละ 22 มีต้นทางมาจากทวีปยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากคอมพิวเตอร์ในที่อยู่อาศัยและบริการเว็บโฮสติ้ง

“การศึกษาของเราพบว่าบอตมากกว่าร้อยละ 60 เป็นบอตที่ถูกใช้ในกิจกรรมที่มุ่งร้ายต่าง ๆ ซึ่งหากปล่อยไว้ บอตเหล่านี้อาจเข้าโจรกรรมข้อมูล ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ หรืออาจก่อให้เกิดการรั่วของระบบได้” ทูชาร์ ริชาบาดัส (Tushar Richabadas) เจ้าหน้าที่อาวุโสของ Barracuda กล่าว

โดยทั่วไปแล้ว บอตคือซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่บางอย่างโดยอัติโนมัติ แต่บอตบางส่วนถูกใช้งานในการโจมตีทางไซเบอร์

ที่มา The Hindu BusinessLine

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส