Microsoft ปล่อยคลิปการชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลแบบสามมิติผ่าน HoloLens

Microsoft ร่วมมือกับ NFL ทำคลิปการชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลแบบสามมิติผ่าน HoloLens ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากมีแผนจะปล่อยชุด HoloLens สำหรับนักพัฒนาภายในไตรมาสแรกของปีนี้ที่ราคา 3000 เหรียญสหรัฐ

https://youtu.be/oKqzeoMCU0c

ภายในคลิปแสดงการใช้ HoloLens ชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล โดยมีการแสดงภาพจำลองแบบสามมิติของการแข่งขัน รวมทั้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งขันแบบสามมิติ

microsoft-hololens-nfl 03

ในอนาคต HoloLens อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญในการชมกีฬาและภาพยนตร์ และช่วยให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเป็นสนามแข่งขันกีฬาอย่างง่ายดาย โดย HoloLens มีแผนจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปในปี 2020

ที่มา : TheNextWeb, Microsoft: Imagining the future for NFL fans