เวียดนามสนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านไซเบอร์ในอาเซียน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity – AMCC) ที่จัดขึ้น ณ สิงคโปร์ ในวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียนสำหรับปี 2564 – 2568 (ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy for 2021 – 2025)

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเนื้อหาในการผนึกวิสัยทัศน์ ความตระหนักรู้ และมาตรการเชิงปฏิบัติร่วมกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เวียดนามยังได้สนับสนุนให้มีการยกร่างกรอบกฎหมายในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านไซเบอร์ รวมไปถึงการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure – CII)

โดยควรมีการจัดตั้งกลไกและพัฒนารูปแบบการฝึกร่วมกันในระยะยาว ให้นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องทางไซเบอร์ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล อาชญากรรมข้ามชาติ และคริปโทเคอเรนซี และจัดวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

ในการประชุม AMCC แต่ละประเทศได้หารือในประเด็นการยกระดับความร่วมมือทางไซเบอร์ในระดับอาเซียนในบริบทแบบยุคหลังโควิด-19 (New normal)

ที่มา VietnamPlus, VOVworld

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส