Alipay เริ่มรุกตลาดไทย ชำระเงินค่าสินค้าเซเว่นผ่านแอปฯ ได้แล้ววันนี้

เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักบริษัทชื่อดังอย่าง Alibaba กันอย่างแน่นอนที่เมื่อไม่นานมานี้ได้เข้าซื้อกิจการ Lazada ไป แต่งานนี้เขาก็ได้ขยายตลาดในประเทศไทยต่อเนื่อง เปิดช่องทางการจ่ายเงินใหม่ด้วยแอปฯ อาลีเพย์ (Alipay) ที่ 7-Eleven ผ่านบริการ Counter Service ได้แล้ว และที่สำคัญเขาไม่ชาร์จค่าบริการเพิ่มด้วย !!

โดยผลสำรวจพบว่าชาวจีนนิยมเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ทางประเทศไทย

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 7.9 ล้านคนหรือกว่า 27% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาประเทศไทย

และที่สำคัญนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้เงินไม่ต่ำกว่าคนละ 6,400 บาทต่อคนต่อวันซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มากกว่านักท่องเที่ยวประเทศอื่น ๆ ที่ใช้เงินอยู่ที่ 5,690 บาทเท่านั้น

ซึ่งการเปิดช่องทาง Alipay ในประเทศไทยนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง เข้ามายังประเทศไทยให้สามารถใช้บริการ 7-Eleven ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก ๆ ทำให้การทัวร์ประเทศไทยของชาวจีนนั้นสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญทางบริการ Alipay นั้นไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มอีกด้วย

ซึ่งนอกจากจะขยายบริการให้ครอบคลุม 7-Eleven แล้ว Alipay ก็ได้มองหาช่องทางรับการชำระเงินกับบริการเรียกรถโดยสารในไทยอีกด้วย (แต่ยังไม่แจ้งว่าใช้กับเจ้าไหน) เพื่อให้ทางนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชอบเดินทางด้วยตัวเองสามารถจ่ายเงินได้อีกทางหนึ่ง

ที่มา: chinadaily

ที่มาของภาพ: @vvkhxng