Samsung Galaxy S23 Ultra Edition

Samsung วางจำหน่าย Galaxy S23 และ S23 Ultra Enterprise Edition ในออสเตรเลีย

Samsung ได้เริ่มวางจำหน่าย Galaxy S23 และ S23 Ultra เวอร์ชัน Enterprise Edition ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยังคงฮาร์ดแวร์จาก Galaxy S23 และ S23 Ultra เวอร์ชันธรรมดา เอาไว้ครบถ้วน แต่เพิ่มฟีเจอร์และเครื่องมือสำหรับทำงานในองค์กรที่มีความล้ำหน้ามากกว่า

สิ่งที่ต่างออกไปคือ Samsung มิได้เปิดวางจำหน่าย Galaxy S23 Plus เวอร์ชัน Enterprise Edition แต่อย่างใดในปี 2023 นี้

สมาร์ตโฟนเวอร์ชัน Enterprise Edition นี้ จะได้รับการสมัครบริการชุดความปลอดภัย Samsung Knox Suite เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยฟีเจอร์ป้องกันมัลแวร์, การถูกแฮก และภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างครบครัน ทำให้แผนก IT ของบริษัทต่าง ๆ สามารถจัดการงานจากทางไกลได้อย่างมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากที่สุด

Samsung Galaxy S23 Ultra Edition

นอกจากนี้ยังมีพร้อมชุดเครื่องมือสร้างสรรค์จากทั้ง Microsoft และ Google ติดตั้งพร้อมใช้งาน แต่การใช้เอกสาร Microsoft Office ยังต้องได้รับใบอนุญาตจาก Microsoft ก่อน

สมาร์ตโฟนเวอร์ชัน Enterprise Edition จะเปิดให้ใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้นาน 2 ปี อีกทั้งยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยสูงสุด 5 ปี แต่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาของสมาร์ตโฟนดังกล่าวแต่อย่างใด

Samsung Galaxy S23 Ultra Edition

อ้างอิง

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส