Samsung แนะนำ อย่าใช้ที่ครอบเลนส์กับ Galaxy S23

เนื่องจากสมาร์ตโฟนยุคหลังจะมีความนูนของกล้องมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เพิ่มคุณภาพของกล้อง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยขนาดที่ใหญ่ และหนา ทำให้หลายคนกลัวว่ากล้องที่หนาขึ้นจะเป็นรอยหากไปขูดอะไร แต่ Samsung ได้ออกมาเตือนว่าอย่าใช้ที่ครอบเลนส์กับ Samsung Galaxy S23

Samsung ได้อัปเดตหน้าซัปพอร์ต ระบุว่าการใช้อุปกรณ์เสริมที่ครอบเลนส์ของกล้องนั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวกล้องได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Samsung

การใช้ที่ครอบเลนส์จะทำให้คุณภาพของภาพถ่ายและวิดีโอออกมาแย่ลงกว่าเดิม และหากมีของเหลวระหว่างกล้องและตัวครอบเลนส์จะยิ่งทำให้คุณภาพของภาพและวิดีโอที่ได้แย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกครับ

นอกจากนี้ ที่ด้านใต้ของโมดูลกล้องใน Galaxy S23 จะมีรูซึ่งเป็นรูไมโครโฟน หากใช้ตัวครอบเลนส์ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Samsung ก็จะมีผลกับคุณภาพของเสียงอีกครับ

ที่มา PhoneArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส