Lenovo เตรียมใช้ชื่อสมาร์ทโฟน “Motorola” ในตลาดโลกอีกครั้ง

Lenovo เปลี่ยนใจ จะนำแบรนด์ Motorola กลับมาใช้อีกครั้งในอนาคต

หลังจากที่ Motorola ได้ถูก Lenovo ซื้อกิจการไปและเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น Moto by Lenovo ก็ทำให้ผู้ใช้ไม่คุ้นชินและไม่เชื่อมั่นกับแบรนด์ใหม่นี้

ล่าสุดทาง Lenovo ได้เปลี่ยนใจ เตรียมนำแบรนด์ Motorola กลับมาใช้ในตลาดโลกอีกครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อซึ่งยังคงเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือระดับประวัติศาสตร์ที่หลายคนชื่นชอบ

Lenovo เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อได้เข้าซื้อกิจการของ IBM เมื่อปี 2005 และซื้อ Motorloa มาจาก Google เมื่อปี 2014 แต่ Google ก็ยังคงครอบครองสิทธิบัตรหลายตัวของ Motorola ไว้อยู่

ข้อมูลอ้างอิง : phonearena