ข่าววงการมือถือ

Instagram ในระบบปฏิบัติการ Android สามารถใช้งานในขณะที่ออฟไลน์ได้แล้ว