Samsung Galaxy Note9 อาจมีแบตเตอรี่ถึง 4,000 mAh และชาร์จไร้สายเร็วกว่าเดิม

Ice Universe ทิปสเตอร์ชื่อดังทาง Weibo และ Twitter ได้เปิดเผยภาพร่างของ Samsung Galaxy Note 9 และ Galaxy S9+ เปรียบเทียบกัน

ภาพข้างต้นทำให้ทราบว่าแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 9 มีขนาดใหญ่กว่าเดิม และทำให้ต้องติดตั้งกล้องหลังในแนวนอน และติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือถัดลงมา (ต่างจาก Galaxy S9+ ที่ติดตั้งกล้องหลังและเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือในแนวตั้ง) ซึ่งสอดคล้องกับภาพเรนเดอร์เคส Galaxy Note 9 ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวอ้างว่าแบตเตอรี่ของ Galaxy Note 9 อาจมีขนาดถึง 4,000 mAh

 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานจาก FCC ระบุว่า Galaxy Note 9 จะสามารถชาร์จไร้สายได้เร็วกว่า โดยเป็นภาพของที่ชาร์จไร้สาย หมายเลข EP-N6100 ที่สามารถชาร์ได้ 12V/2.1A ซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนที่ชาร์จได้ 9V/1.67A

คาดว่า Samsung Galaxy Note 9 จะเปิดตัวในวันที่ 9 สิงหาคม 2018 นี้

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena