มาดูระบบสั่งการบน Android Q แบบใหม่ที่มาแทนที่สามปุ่มด้านล่าง!

Android Q beta 3 มาพร้อมระบบสั่งการแบบใหม่ที่เหมือนกับ iPhone ของ Apple เมื่อเปิดใช้งานระบบสั่งการแบบใหม่จะทำให้ปุ่มโฮมหรือปุ่มบน Navigation bar จะหายไปทันที และระบบสั่งงานแบบท่าทางจะเข้ามาแทนครับ

ใครที่อัปเดต Android Q beta 3 แล้วสามารถเปิดได้ใน System > Gesture > System Navigation เลือกเป็น Fully gestural navigation จากนั้นสามารถใช้งานแบบท่าทางได้ทันที โดยจะมีท่าทางให้ใช้งานดังนี้

  • ปัดขึ้น เพื่อเข้าหน้า Home Screen
  • ปัดซ้าย-ขวา เพื่อไปหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป
  • ปัดขึ้นแบบลากค้างไว้เพื่อเปิด Mutlitasking

ซึ่งดูๆ แล้วก็เหมือนการควบคุมที่สมาร์ตโฟนจีนใช้กันอยู่ตอนนี้ (ซึ่งก็เลียนแบบ iPhone กันมาอีกที)

อ้างอิง