huawei p30 pro

Huawei ยอมรับ ขาด Google Services นับเป็นปัญหาใหญ่

Huawei ยอมรับ มาตรการของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้บริการของ Google ได้นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียว

Joy Tan รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะ Huawei สหรัฐอเมริกากล่าวว่า ปัจจุบัน Huawei ยังคงสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ได้ตามปกติเนื่องจากเป็นระบบเปิด  แต่เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลสหรัฐทำให้บริษัทตกที่นั่งลำบาก ไม่สามารถใช้ Google Services ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนมีความต้องการและจำเป็นต้องใช้งานแอปและบริการของ Google เป็นอย่างมาก

Tan ระบุว่า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมี Huawei Mobile Services เป็นของตัวเองก็จริง แต่ต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปีกว่าจะสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์ได้

สื่อต่างประเทศเผยว่า Huawei ยังคงรอความคืบหน้าจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะสามารถกลับไปใช้บริการต่าง ๆ ของ Google รวมถึงสามารถทำธุรกิจกับบริษัทเครือสหรัฐได้เหมือนเดิมอีกด้วย

อ้างอิง Androidheadlines

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส