Android 10

Android 10 เพิ่มความสามารถตั้ง “กฎ” เปิดปิดการตั้งค่าต่าง ๆ อัตโนมัติ เมื่อไปอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง

ล่าสุด Android 10 ได้ออกฟีเจอร์ใหม่ “Rules” ที่จะสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการเปิดปิดของการตั้งค่าได้แบบอัตโนมัติ

โดยฟีเจอร์ Rules จะสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อเข้าสู่บริเวณนี้ หรือสัญญาณ Wi-Fi นี้ ให้ตั้งค่าอะไรได้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในสถานที่เดิม ๆ ในทุก ๆ วัน

ฟีเจอร์ Rules

สามารถกำหนดการตั้งค่าได้ดังนี้

  • เปิดฟีเจอร์ “ห้ามรบกวน (Do Not Disturb)”
  • ปิดเสียงโทรศัพท์
  • ปิดเสียงโทรศัพท์ และเปิดสั่นแทน
  • เปิดเสียงโทรศัพท์

ฟีเจอร์ Rules

โดยอย่างที่กล่าวไปข้างต้น สามารถทำการตั้งค่าเหล่านี้ได้อัตโนมัติเมื่อเข้ากับกฎที่ระบุไว้ เช่น เปิดสั่นแทนเสียงโทรศัพท์ เมื่อเข้าสู่บริเวณที่ทำงาน เป็นต้น

ในขณะนี้ความสามารถนี้เปิดให้ผู้ใช้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบอยู่ และถ้าฟีเจอร์นี้ออกมาจริง ๆ ก็น่าจะมีประโยชน์กับหลาย ๆ คน

ที่มา : Slash Gear, Reddit

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส