IDC เผย ตลาดสมาร์ตโฟนไตรมาส 3 เติบโตขึ้น : Samsung มียอดจำหน่ายสูงสุด

International Data Corporation (IDC) ได้รายงานว่า ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นประมารณ 0.8% ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ประจำปี 2019

รายงานดังกล่าวระบุว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2019 มียอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกอยู่ที่ 358.3 ล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปี 2018 ที่มียอดจำหน่าย 355.6 ล้านเครื่อง อีกทั้งยังเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2019 ถึง 8.1% ด้วยกัน

Smartphone Market

สำหรับแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั่วโลกสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมานั้น ยังคงเป็น Samsung โดยมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 78.2 ล้านเหรียญ (เพิ่มขึ้น 8.3%) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 21.8%

ตามมาด้วย Huawei ที่มีการเติบโตสูงอย่างน่าประทับใจ โดยมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 66.6 ล้านเครื่อง (เพิ่มขึ้น 28.2%) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 18.6%

ทางด้าน Apple นั้น มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 46.6 ล้านเครื่อง (ลดลง 0.6%) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 13%

Smartphone Market

สำหรับแบรนด์จากประเทศจีนอย่าง Xiaomi นั้น มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 32.7 ล้านเครื่อง (เพิ่มขึ้น 4.1%) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 9.1% และ Oppo ก็มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 31.2 ล้านเครื่อง (ลดลง 14.7%) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 8.7%

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส