Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung ครองตลาดสมาร์ตโฟนไตรมาส 3 : Xiaomi ทำยอดขายแซงหน้า Apple

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Canalys ได้รายงานว่า มีการจำหน่ายสมาร์ตโฟนจำนวน 348 ล้านเครื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ประจำปี 2020 ซึ่งน้อยลงกว่าไตรมาสที่ 3 เมื่อปีก่อนราว 4 ล้านเครื่อง

โดยรวมนั้น ตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกเติบโตขึ้น 22% โดย Samsung ยังคงครองตลาดส่วนใหญ่ด้วยยอดจำหน่าย 80.2 ล้านเครื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนราว 2% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวสมาร์ตโฟนระดับกลางที่มีสเปกระดับพรีเมียมหลายรุ่น

Canalys

อันดับที่ 2 ตกเป็นของผู้ผลิตสมาร์ตโฟนรายใหญ่จากประเทศจีนอย่าง Huawei ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกรณีขัดแย้งกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ก็มียอดจำหน่ายถึง 51.7 ล้านเครื่อง แต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนที่ทำไป 66.8 ล้านเครื่อง หรือลดลงประมาณ 23%

อันดับที่ 3 ก็ยังคงเป็นผู้ผลิตสมาร์ตโฟนจากประเทศจีน นั่นคือ Xiaomi ที่สามารถทำยอดจำหน่ายแซงหน้า Apple ขึ้นได้ โดยมียอดจำหน่ายที่ 47.1 ล้านเครื่อง ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนราวที่ทำไป 32.5 ล้านเครื่อง หรือสูงขึ้นประมาณ 45% อีกทั้งยังมีการเติบโตในตลาดยุโปรสูงถึง 88% ในขณะที่ Huawei มีการเดิบโตเพียง 28%

Canalys

สำหรับ Apple นั้น ตกลงมาอยู่อันดับที่ 4 โดยมียอดจำหน่ายที่ 43.2 ล้านเครื่อง ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนที่่ทำไปที่ทำไป 43.5 ล้านเครื่อง หรือลดลงประมาณ 1%

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส