Apple iPad ยังคงเป็นผู้นำตลาดแท็บเล็ต ส่วน Lenovo เติบโตมากที่สุดในไตรมาสที่ 2

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการ iPad และแท็บเล็ตสูงขึ้นเพื่อใช้ในการ WFH และการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี 2021 รายได้จาก iPad เพิ่มสูงขึ้นถึง 79% เทียบกับปีที่ผ่านมา และยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2

อย่างไรก็ตามรายงานทางการเงินของไตรมาสที่ 2 ที่ปล่อยออกมาเผยว่า รายได้จาก iPad เติบโตขึ้นเพียง 11% โดยมีการส่งออก iPad จำนวน 12.9 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ที่มียอดขนส่งจากบริษัท 12.5 ล้านเครื่อง และมีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 31.9% เทียบกับในปี 2020 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 32.1%

สาเหตุที่แม้ยอดส่งออก Apple จะสูงขึ้น แต่กลับมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเป็นเพราะ การเติบโตของตลาดแท็บเล็ตที่ 4.2% นั้นสูงกว่าการเติบโตของยอดขนส่ง iPad จากบริษัท ที่เพิ่มขึ้น 3.5%

แหล่งที่มา: PhoneArena

อันดับ 2 นั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือแบรนด์ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่จากแดนเกาหลีอย่าง Samsung ที่มียอดการขนส่งจำนวน 8 ล้านเครื่องในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว 1 ล้านเครื่อง หรือประมาณ 13.3%

ข้อมูลที่น่าสนใจพบว่า Lenovo มีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดสมาร์ตโฟน โดยมียอดขนส่งทั้งหมด 4.7 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020 จำนวน 1.8 ล้านเครื่อง หรือประมาณ 64.5% ส่งผลให้ Lenovo สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม 7.4% เป็น 11.6% ในปัจจุบัน

อ้างอิง: PhoneArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส