ร่วมเชียร์ทีมนักศึกษา มจธ. “Threeotech” ตัวแทนประเทศไทย ผ่านเข้ารอบ Microsoft Imagine Cup 2021

Microsoft ประกาศผลการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีระดับโลกที่มีผู้เข้าแข่งขันหลายหมื่นคนจาก 163 ประเทศทั่วโลก “Microsoft Imagine Cup 2021” รอบ World Finals (Round 2) อย่างเป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์ imaginecup.microsoft.com เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทีม “Threeotech” ผู้ชนะในประเภท Lifestyle การแข่งขัน “Microsoft Imagine Cup 2021” รอบ World Finals (Round 2) และผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย โดยทีมจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแข่งขันในรอบ World Championship กับผู้ชนะในประเภท Earth, Education และ Healthcare ปลายเดือนพฤษภาคมนี้

ทีม “Threeotech” นายเจตนิพิฐ ธารทะเลทอง นายศุภากร จาง และนายธัชวิน วิวัฒน์โสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ร่วมพัฒนาผลงาน JustSigns เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างคำบรรยายภาษามือแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ผลิตสื่อ ด้วยเทคโนโลยีของ Microsoft Azure ได้แก่ Azure Blob Storage Azure SQL Database Azure Static Web Apps Azure Functions Azure Active Directory B2C และ Azure Virtual Machines เพื่อช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวภาษามือ 3 มิติควบคู่กับวิดีโอต้นฉบับและเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตสื่อในการจ้างล่ามภาษามือและพัฒนามาตรฐานของการผลิตสื่อให้มีการใส่คำบรรยายภาษามืออย่างแพร่หลายอีกด้วย

ดูผลงานทีม Threeotech และส่งแรงใจเชียร์ทีมเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ได้ที่ คลิก

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส