CFexpress

CFexpress 4.0 การ์ดมาตรฐานใหม่จะเร็วเป็น 2 เท่า ในขนาดเท่าเดิม!

สมาคม CompactFlash Association ประกาศมาตรฐานใหม่การ์ด ‘CFexpress 4.0’ ที่จะมีความเร็วมากขึ้นเป็น 2 เท่า และยังรองรับ Backward compatibility ในขนาดตัวการ์ดเท่าเดิม

สำหรับมาตรฐาน CFexpress 4.0 จะใช้กับการ์ด CFexpress ในตลาดทั้ง Type A, Type, B และ Type C เลยครับ ซึ่ง Type A ของ Sony ในปัจจุบันจะมีความเร็วน้อยที่สุดเพราะมีขนาดตัวการ์ดที่เล็กกว่าแบบอื่น และมี PCIe lane เพียงช่องเดียวเท่านั้น ในขณะที่ Type B มีถึง 2 lane และ Type C มี 4 lane (แต่ปัจจุบันวงการกล้องไม่ได้ใช้ Type C)

ความดีงามของ CFexpress 4.0 คือทำให้ความเร็วทางทฤษฎีของการ์ดทั้ง 3 ชนิด สูงขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ในขนาดตัวที่เท่าเดิม ซึ่งที่ทำแบบนี้ได้ก็เพราะเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก PCIe Gen 3 มาเป็น PCIe Gen 4 ที่รองรับความเร็วการถ่ายโอนสูงขึ้น 2 เท่านั้นเองครับ

Sony
Sony CFexpress Type A

ซึ่งนั้นหมายความว่าการ์ด Type A จาก Sony ที่มีความเร็วไม่เกิน 1GB/s ก็จะเร็วเทียบเท่า Type B ในปัจจุบันแล้วนั้นเอง (คนใช้กล้อง Sony น่าจะยิ้มเพราะการ์ด Type A ช้ากว่าค่ายอื่นพอสมควร แต่ราคาคือปาดเหงื่อ…) ส่วน Type B และ Type C ก็จะยิ่งเร็วขึ้นไปอีก

ภาพสเปกของการ์ด CFexpress 4.0

ถ้าเทียบความเร็วแล้ว PCIe Gen 3 มีความเร็วอยู่ที่ 8 GT/s (Gigatransfers per second) หรือเรียกง่าย ๆ ก็ประมาณ 1 GB/s (Gigabytes per second) ต่อ 1 PCIe lane ในขณะที่ PCIe Gen 4 สามารถทำได้ถึง 16 GT/s หรือ 2 GB/s ต่อ 1 PCIe lane ครับ

นอกจากนี้ CFA ยังเตรียมกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับ VPG (Video Performance Warranty) ซึ่งปัจจุบันตันที่ VPG 400 (การันตีความเร็วต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 400MB/s) โดยจะมีประกาศตามมาในเร็ว ๆ นี้

ส่วนแบรนด์สื่ออุปกรณ์จัดเก็บช้อมูลอย่าง Nextorage ก็ประกาศเตรียมเปิดตัวการ์ด CFexpress Type B มาตรฐานใหม่แล้วครับ ในช่วงต้นปี 2024 ซึ่งคาดว่าค่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ProGrade Digital, Lexar และ Sony ก็จะเริ่มถยอยปรับมาใช้ CFexpress 4.0 ด้วยเช่นกัน

ที่มา: PetaPixel

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส