A7siii menu

Sony กล่าวจะไม่อัปเดตเมนูตัวใหม่ให้กล้องที่เก่ากว่า A7sIII

Sony จะไม่อัปเดตเมนูตัวใหม่ของกล้อง A7sIII ให้กับกล้องรุ่นเก่าตัวอื่น ๆ เนื่องจากในทางเทคนิคนั้นไม่สามารถทำได้เพราะหลายสิ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับหน่วยประมวลผลใหม่อย่าง Bionz XR processor

ภาพ Menu ตัวใหม่ของ A7sIII

โดยตัวเมนูแบบใหม่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นพร้อมรองรับ Touch Menu ซึ่งจะมีแต่กล้องรุ่นใหม่เท่านั้นที่จะได้ใช้เมนูตัวนี้

ที่มาsonyalpharumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส