Canon

แพลตฟอร์ม image.canon ปิดใช้งานชั่วคราวหลังข้อมูลรูปภาพ และวิดีโอของผู้ใช้งานหาย

ในช่วงสัปดาห์ก่อนแพลตฟอร์มจัดเก็บรูปภาพบนระบบคลาวด์ image.canon เกิดปัญหาขัดข้องทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ และใช้บริการได้ โดยตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร

image.canon

จากคำแถลงการณ์ที่หน้าโฮมเพจของ image.canon เผยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่จัดเก็บข้อมูลระยะยาวขนาด 10GB ทำให้ข้อมูลรูปภาพ และวิดีโอต้นฉบับบน image.canon นั้นสูญหายไปแต่ในส่วน thumbnail นั้นไม่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งตอนนี้ได้ปิดให้บริการ image.canon ชั่วคราวทั้งแบบ Web browser และ mobile app เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลครับ

ที่มาdpreview