Fujifulm

Fujifilm ปฏิเสธการจ่ายค่าไถ่หลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมกู้เซิร์ฟเวอร์จากที่ backup ไว้แทน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา Fujifilm ถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วย ransomware ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องปิดเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบลง และยังส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าบางอย่างของบริษัทอีกด้วย

ทางโฆษกของ Fujifilm ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ verdict.co.uk ว่า Fujifilm เองปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไถ่ในครั้งนี้ และได้กู้คืนเซิร์ฟเวอร์จากที่ได้ backup ไว้แทน ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กลับมาทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง

สำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์ในญี่ปุ่นเองก็กำลังถูกกู้คืนให้กลับมาใช้งานได้ภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกัน และจะสามารถส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีในครั้งนี้ได้อีกครั้ง

ทาง Fujifilm Europe ยังได้ออกมายืนยันว่าไม่มีการสูญหาย, ทำลาย และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือก็คือไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลจากการตรวจสอบระบบของสาขายุโรป ซึ่งก็ถือว่าดีไปครับ

เรื่องนี้ยังได้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางตำรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลรั่วไหลออกไปคิดว่าเร็ว ๆ นี้ก็คงมีข่าวออกมาอีกครับ…

อ้างอิง: Fuji Rumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส