มาดูเบื้องหลังความสำเร็จของ “Fujifilm”

ค่าว่า “Made in Japan” คือสิ่งที่สร้างตวามเชื่อมั่นให้กับหลายคนทั้งในประเทศญี่ปุ่นเอง และต่างประเทศก็เช่นกัน ลูกค้าหลายคนยอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเพ่อให้ได้สินค้าที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท Fujifilm คือบริษัทที่ภูมิใจกับคำว่า “Made in Japan” เป็นอย่างยิ่ง กล้อง Mirrorless และ DSLR แทบจะทุกตัว เช่น the X100T, the X-T1 และ X-Pro2 ตัวใหม่ ล้วนแต่ประกอบขึ้นในโรงงาน Taiwa ในเมือง Sendai ด้วยกันทั้งสิ้น

อันที่จริง Fujifilm อีก 3 โรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตตัวเลนส์ อีก 2 โรงงานในประเทศจีน และอีกโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์

ภาพที่ท่านจะได้ชมดังต่อไปนี้ คือ โรงงาน Taiwa ที่ประกอบกล้องของ Fujifilm อันโด่งดัง

โรงงาน Taiwa อยู่ห่างจากเมือง Sendai เป็นระยะทาง 20 ไมล์

 

การประกอบกล้องภายในโรงงาน Taiwa จะประกอบด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ มีเครื่องจักรเป็นส่วนน้อย

 

บอดี้ของ X-Pro2 ที่รอการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์

 

ทีมช่างผู้ประกอบกล้อง X-Pro2

 

ทีมช่างกำลังต่อวงจรไฟฟ้าของ X-Pro2

การประกอบส่วนที่เป็นหนัง

 

นี่คือเครื่องวัดแรงกดก่อนที่การประกอบจะเสร็จสมบูรณ์

 

กล้อง X-Pro2 ที่ผ่านการติดตั้ง firmware เรียบร้อยแล้ว

 

ตัวกล้องบอดี้ที่ประกอบเสร็จแล้ว

 

ภาพภายในบอดี้กล้อง X-T1

 

ส่วนด้านบนของ X-T1

 

 

 

 

 

ชุดของทีมช่างที่ประกอบกล้อง มีสํญลักษณ์ของษัทแบบดั้งเดิมตั้งแต่ปี 1980s,

 

กล้อง X100T รอเคลื่อนย้าย

 

ทีประกอบเลนส์ของ Fujifilm

 

เหล่านี้คือเลนส์ 100-400mm f/4.5-5.6 ซึ่งเป็นเลนส์ที่แพงที่สุดในซีรีย์ X ของ Fujifilm

 

 

 

 

หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้ว เลนส์แต่ละตัวจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพ นี่คือภาพเครื่องทดสอบเลนส์

 

 

 

เครื่องยิงแสดงเลเซอร์ที่แกะสลักคำว่า “Made In Japan” และหมายเลขซีเรียลของเลนส์

หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย ก็มาถึงกระบวนการบรรจุหีบห่อ

10 เปอร์เซ็นต์ของเลนส์ที่บรรจุหีบห่อแล้ว จะถูกนำมาสุ่มตรวจคุณภาพ

เลนส์บรรจุหีบห่อเสร็จเรียบร้อย รอการจัดส่งต่อไป

ที่มา : theverge