กฟน. ผลงานเด่น คว้า 2 รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ 2559

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2559) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รับรางวัลจากผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย ผลงาน MEA Smart Life Application ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในการจ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งข้อมูลข่าวสาร และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งได้รับผลการพิจารณาผลรางวัลในระดับ ดีเด่น และ MEA Online Payment ที่ทำให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้รับผลการพิจารณาในระดับ ดี โดยการไฟฟ้านครหลวงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล พร้อมกับการสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคง บริการมั่นใจ และห่วงใยสังคม

**ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
www.opdc.go.th