รายงาน ESG ประจำปีฉบับล่าสุดของเลอโนโวเผยถึง ความคืบหน้าในนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ผ่านการสร้าง Circular Economy

เลอโนโว (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) นำเสนอรายงาน ESG (Environmental, Social and Governance) ประจำปี ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเลอโนโวในการสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าและยั่งยืนสำหรับทุก ๆ คน โดยในฐานะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และบริษัทผู้ผลิต PCs ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ได้รายงานผลความก้าวหน้าในการสร้าง circular economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านขั้นตอนการ รีไซเคิลแบบวงจรปิด (closed-loop processes), ความคืบหน้าในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้, รางวัลที่ได้รับในฐานะบริษัทที่สนับสนุนเรื่องความไม่แบ่งแยก และการบริจาคเพื่อสังคมและการกุศลทั่วโลกในมูลค่าที่มากขึ้นกว่าที่เคยทำมา

มร. หยาง หยวนซิง, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ, เลอโนโว กล่าวว่า “โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงส่งผลให้ธุรกิจและองค์กรทั่วโลกต้องนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาปรับใช้ แต่ยังต้องให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบส่วนรวมในการประกอบธุรกิจ และใช้โอกาสที่มีเพื่อสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่เพื่อธุรกิจของตน เลอโนโวมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อผู้คนทั่วโลกและเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สะอาด ลดมลภาวะซึ่งเป็นปัญหาที่เราทุกคนกำลังเผชิญในปัจจุบัน”

รับชม VDO เกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้าน ESG ของเลอโนโวได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pcv2NJm_r6Y

ในปีงบประมาณ 2021-22 เลอโนโวได้ผลักดันการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยได้นำวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่าง แมกนีเซียม อะลูมินั่ม และพลาสติกที่ถูกทิ้งในทะเล มีใช้เป็นวัสดุในการผลิต ผลิตภัณฑ์เลอโนโว (อ่านเนื้อหาเต็มได้ที่ https://news.lenovo.com/sustainable-innovation-for-a-smarter-future/) โดยได้มีการนำพลาสติกที่ได้มาจากการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกกลับมาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ของเลอโนโว 248 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจาก 103 ผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2020-21

ตลอดปีงบประมาณ 2021-22 เลอโนโวได้เดินหน้าตามเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net-zero emissions ภายในปี 2050 โดยมีสถานบัน Science Based Targets initiative (SBTi) เป็นผู้ตรวจสอบ และในปี 2021 ที่ผ่านมา เลอโนโวยังถูกเลือกโดยสถาบัน SBTi ในการเป็นบริษัทนำร่องเพื่อทดสอบมาตรฐาน Net-Zero Standard โดยเลอโนโวได้ให้ความร่วมมือในการให้ให้ข้อเสนอแนะและทำการทดสอบต่าง ๆ และเป้าหมายของเลอโนโวในการลดการปล่อยก๊าซสำหรับปี 2030 ก็ได้รับการยอมรับและรับรองโดยสถาบัน SBTi ในปี 2020 และสำหรับปีงบประมาณ 2021-22 ก็มีความคืบหน้าโดยสามารถลดปริมาณก๊าซได้ 15% ใน scope 1 และ 2 (การสร้างและปล่อยก๊าซทางตรง) และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างเข็มงวดในการลดการปล่อยก๊าซทางอ้อม (scope 3)

ในปีเดียวกันนี้ เลอโนโวยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับในฐานะบริษัทที่ส่งเสริมความแตกต่างและเท่าเทียมสำหรับสตรี, กลุ่ม LGBTQ+ และผู้พิการ โดย Bloomberg’s Gender-Equality Index ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนผู้บริหารหญิงทั่วโลกเป็น 27% ภายในปี 2025 นอกจากนี้เลอโนโวยังได้รับคะแนนเต็ม 100% เรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ+ จากองค์กร Human Rights Campaign’s Best Companies for LGBTQ+ Inclusion ทั้งยังได้รวมลงนามใน Declaration of Amsterdam เรื่องการสร้างความเท่าเทียมไม่แบ่งแยกในการทำงานสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการในการทำงานโดยปัจจุบันมีแผนงานการจ้างงานผู้พิการใน 8 ตลาดหลักของเลอโนโวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการ (Product Diversity Office) โดยจากความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้เลอโนโวได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมคนพิการโดย Disability:IN (Best Workplace for Disability Inclusion)

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2022 เลอโนโวยังได้มีการลงทุนเพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยมีการบริจาคผลิตภัณฑ์ของเลอโนโวและมอบเงินบริจาค รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนและชุมชนด้อยโอกาสเพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและความพยายามในการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ ธรรมาภิบาลแล้ว รายงานฉบับดังกล่าวยังรวบรวมหัวข้อที่เป็นก้าวสำคัญของเลอโนโวตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงรางวัลที่ได้รับอาทิ การจัดอันดับ Gartner’s Top 25 Global Supply Chain, Fortune’s World’s Most Admired Companies และ Corporate Knights 100 Most Sustainable Companies รายงานฉบับดังกล่าวจำทำขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ภายใต้ปีงบประมาณ 2021/22 (วันที่ 1 เมษายน 2021 – วันที่ 31 มีนาคม 2022

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลอโนโว เข้าไปที่ StoryHub