AIS Fibre ส่งนวัตกรรมเชิงรุก Intelligent Service ตรวจสอบ นัดหมาย แก้ไขปัญหาเน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

AIS Fibre ยกระดับไปอีกขั้นด้วย Intelligent Service หรือนวัตกรรมการให้บริการและดูแลลูกค้าอัจฉริยะ ครั้งแรกในวงการเน็ตบ้านที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI มาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยให้กับลูกค้ากับช่องทางใหม่ แก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน หรือ AIS PLAYBOX ผ่านแอป myAIS ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าด้วยระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ (Smart Diagnostics) กว่า 40 รายการ วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด อีกทั้งยังมีฟังก์ชันนัดหมายช่าง ติดตามสถานะการแก้ปัญหา รวมถึงมีแจ้งเตือนเมื่อทำการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย โดยลูกค้าสามารถดำเนินการทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำหรับช่องทางใหม่ ที่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาเน็ตบ้าน หรือ AIS PLAYBOX  ได้ด้วยตัวเองนั้น นับเป็นการยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ประกอบกับการใช้ขีดความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เข้ามาเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้เมื่อเกิดปัญหาด้านการใช้งาน ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป myAIS ไม่ว่าจะเป็น

  1. การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ รองรับการใช้งานทั้ง “AIS Fibre” และ “AIS PLAYBOX”
  2. ระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ (Smart Diagnostics) โดยหลังจากที่ลูกค้าแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบจะตรวจสอบสาเหตุของปัญหามากกว่า 40 รายการได้แบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมไปถึงระบบโครงข่ายโดยตรง ทำให้สามารถระบุสาเหตุและมีระบบการจัดการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ในทันที
  3. การนัดหมายช่างทำได้ง่าย เลือกเวลาที่สะดวก ครบ จบบนแอปเดียว
  4. สามารถติดตามสถานะของการแก้ปัญหา หรือติดตามผลการนัดหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  5. มี SMS แจ้งเตือนเมื่อทีมวิศวกรแก้ไขปัญหาเรียบร้อย

“ภายใต้วิสัยทัศน์ของ AIS ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ทำให้ AIS Fibre เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์เน็ตบ้านที่ดีที่สุดผ่านโครงข่ายอัจฉริยะและนวัตกรรมใหม่ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานการแข่งขันให้ตลาดด้วยคุณภาพของการให้บริการที่เหนือกว่า ด้วย บริการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Service ที่เป็นการใช้ขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของ AIS” นางสาวสุนีย์ กล่าวทิ้งท้าย