อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล “ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี” พร้อมอีก 2 รางวัล จากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับหน่วยงาน

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตยังได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) โดยมีนางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566