Gable จัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017 : TNSC#10 การแข่งขันทักษะความรู้ด้าน Security

Gable ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2017 : TNSC#10 ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะความรู้ ความสามารถด้าน Network Security

15250953_1289996921062538_126934235506650568_o

โดยมีรูปแบบการแข่งขันดังนี้
รูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
  1. ขั้นตอนการทดสอบรอบคัดเลือก เป็นการสอบข้อเขียน จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยกระจายศูนย์สอบคัดเลือกออกเป็น 5 ภาค จำนวน 6 ศูนย์สอบ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึง
  2. ขั้นตอนการทดสอบรอบชิงชนะเลิศ รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ Jeopardy game คือการถาม-ตอบ โดยผู้ที่ตอบได้เร็วหรือตอบก่อนจะได้คะแนนมากกว่าผู้ที่ตอบช้ากว่า ซึ่งคะแนนจะลดระดับกันลงไป สำหรับโจทย์ประกอบด้วยเนื้อหา Network Security, Security Architecture, Assessment & Penetration Test Method, Computer Laws, Governance Risk and Compliance, Cryptography, Reverse Engineering, Forensics, Web Security, Concept of Security on Mobile และ Cloud Computing and Social Media
หลังจากการแก้โจทย์เสร็จสิ้น มีกำหนดเวลาให้แต่ละทีมเตรียมการ Present เพื่อนำเสนอการดำเนินการแก้โจทย์ที่ระบุพร้อมแนวทางป้องกันระบบได้อย่างไร?
untitled
โดยผู้สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์และไปรษณีย์ โดยดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.g-able.com/th/tnsc-2017-5/tnsc-2017-6.html

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 180,000 บาท
สามารถจัดทีม 3 คน เข้าร่วมสมัครโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – 20 ม.ค. 60 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/thailandnsc/