กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน NBTC Public Forum “อนาคตเพย์ทีวี 4.0 กับสิทธิผู้บริโภค”

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นต่อประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเด็นดังกล่าว  โดยมีตัวแทนจากนักวิชาการ นักกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบกิจการดาวเทียม เคเบิ้ล IPTV OTT องค์กรภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. และถ่ายทอดสดทาง www.nbtc.go.th

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : http://nbtcrights.com/event/6006

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจยามเฝ้าจอnbtcrights.com