ดิจิทัลเอเจนซี่จับมือภาคเอกชน ทำเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” รณรงค์เช็กข้อมูลก่อนแชร์ต่อ

บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด , บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก จำกัด พร้อมด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน ประกอบด้วย เอสซีจี, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) จัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมออนไลน์ของไทย สู่สังคมนักคิด วิเคราะห์ และตระหนักถึงผลกระทบจากข่าวสารอันเป็นเท็จ ที่ขาดการคัดกรองก่อนแชร์ออกสู่วงกว้าง จนเกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม

จากการเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบของการส่งต่อข้อความที่ขาดข้อเท็จจริงหรือถูกบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เกิดการรับรู้ที่ผิด จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ที่มีเจตนารมณ์ร่วมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการส่งต่อข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผลักดันคุณภาพสื่อสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้น โดยจัดทำในรูปแบบของเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” เพื่อเป็นสื่อกลางสนับสนุนและกระตุ้นพฤติกรรมให้คนไทยตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อสู่วงกว้าง

นายสุนาถ ธนสารอักษร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย และเริ่มมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากขึ้น จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหา และผลกระทบของการส่งต่อข่าวสาร ข้อความและ/ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ขาดข้อเท็จจริงมากมายบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป   เกิดการรับรู้ที่ผิด จึงร่วมกันจัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com”  ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ผลักดันคุณภาพให้สังคมออนไลน์ของไทยดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียใช้กันอย่างสร้างสรรค์ มีสติ และเช็กก่อนแชร์ข้อมูลต่าง ๆ    บนโลกออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อพัฒนาสังคมออนไลน์ให้ที่ดียิ่งขึ้น”

ด้าน นายพงษ์สุรีย์ อาศนะเสน  Chief Executive Officer บริษัท ครีเอทีฟ จูซ แบงคอก จำกัด กล่าวว่า จากการริเริ่มจัดทำโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ขึ้น นอกจากมีส่วนร่วมช่วยสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคมแล้ว กระบวนการเช็กข่าวสารก็มีส่วนสำคัญ โดยได้คำนึงถึงระบบการดูแล หลักการเก็บข้อมูล และประมวลผล ต้องมีประสิทธิภาพ รวมถึงเอื้อต่อการใช้งานอีกด้วย

“เราหยุดข่าวลือไม่ได้ แต่สามารถค้นหาความจริงได้ เว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com”  จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือเตือนสติ   ที่มอบให้คนไทยในสังคมออนไลน์ ช่วยกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาการแชร์ข่าวอันเป็นเท็จ และผลกระทบจากข่าวลวงบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้หลากหลายสาขา เป็นพื้นที่แบ่งปันข้อมูล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต เพียงแค่ชื่อ “เช็กก่อนแชร์” ถ้าได้รับการแพร่หลายออกไปในวงกว้าง ก็หวังว่าจะทำให้คนมีสติ เกิดการ ฉุกคิด ก่อนคลิก ก่อนแชร์ เป็นผลดีต่อการพัฒนาสังคมออนไลน์ ให้อุดมไปด้วยปัญญาอย่างยั่งยืน” พงษ์สุรีย์ กล่าวทิ้งท้าย

ในส่วนของความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความตั้งใจของ ปตท. ที่จะร่วมรณรงค์ให้คนไทยในสังคมออนไลน์มีการตรวจสอบข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ ก่อนการเชื่อและแชร์ จึงเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือในโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” ช่วยสร้างความตระหนัก ส่งเสริมพฤติกรรมการเสพ และเผยแพร่ข่าวสารอย่างรู้ทัน  ภายในองค์กร ปตท. เองก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้เช่นกันโดยมีการกำหนดนโยบายการใช้สื่อไอทีและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Mobile Application ในชื่อว่า “PTT Insight” เพื่อการรับรู้ข้อมูลพลังงานที่ถูกต้อง โดยให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานได้อีกด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะเกิดการตื่นตัว    และเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมสังคมออนไลน์ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและข่าวต่าง ๆ ก่อนที่จะแชร์มากขึ้นต่อไป”

นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี  กล่าวว่า “เอสซีจี ตระหนักดีถึงภัยคุกคามทาง CYBER ที่มาควบคู่กับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดตั้ง IT Governance Committee ขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงาน กว่า 54,000 คน ใช้อุปกรณ์ไอทีอย่างปลอดภัย คำนึงถึงการรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวัง และการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ทั้งระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของโครงการ “เช็กก่อนแชร์.com” เพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในการรับและส่งต่อข่าวสารบนโลกออนไลน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงร่วมกันในวันนี้ด้วย”

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารสูงสุดการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “ธนาคารในฐานะองค์กรที่ใช้โซเซียลมีเดียในการสื่อสารสร้างความผูกพันกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง  ต้องการส่งเสริมให้สังคมไทยมีการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแชร์ข่าวสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้าง การมีเว็บไซต์ “เช็กก่อนแชร์.com” เข้ามาช่วยกรองข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์ ช่วยสร้างนิสัยในการใช้สื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการเสพและการส่งต่อ ทั้งยังอาจรวมไปถึงต้นตอคือการสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย การมีแหล่งตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วเราช่วยกันใช้ ช่วยกันตรวจสอบกลั่นกรอง น่าจะมีส่วนส่งเสริม เพื่อให้สังคมออนไลน์ และสังคมไทยของเรา มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) กล่าวว่า “ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนื้อหาในโลกออนไลน์ได้ส่งผลต่อสังคม และการใช้ชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ในนามของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จึงมีภาพกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันเนื้อหาที่มีความถูกต้อง สร้างจริยธรรมที่ดีให้กับผู้นำเสนอและส่งต่อเนื้อหาบนโลกออนไลน์ไทย ทางสมาคมจึงเห็นว่าแคมเปญดี ๆ อย่าง เช็กก่อนแชร์.com นั้นน่าสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาพที่ดีบนโลกออนไลน์ไทยได้เป็นอย่างดี”

แสดงความคิดเห็น