จุฬาฯ เชิญร่วมส่งแผนงานนวัตกรรม เพื่อรับทุนสนับสนุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ CU Innovation Hub ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งแผนงานนวัตกรรม เพื่อรับทุนสนับสนุนกับ “SIAM INNOVATION DISTRICT” ใน “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม 100 SID”

โดยมอบให้กับสาขาต่างๆ ดังนี้

1. Lifestyle นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. Sustainable Development นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากร (อาหาร พลังงาน และน้ำ)
3. Inclusive Community & Smart City นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมและเมืองอัจฉริยะ
4. Digital Economy & Robotics นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและวิศวกรรมหุ่นยนต์
5. Innovative Education นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ประเภทเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ (Seed Fund) ทุนละ 1 ล้านบาท
    • บุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน
    • มีต้นแบบ (Prototype) หรือมีแผนการพัฒนาโครงการ (Project Development) ที่มีกระแสตอบรับ (traction) แล้ว เช่น มีผลการดำเนินงาน ยอดขาย ยอด Like ยอดดาวน์โหลด จำนวนผู้ใช้ Website หรือผลการตอบรับใดๆ ที่สามารถวัดค่าได้
  2. ประเภทเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Scale Up Fund) ทุนละ 5 ล้านบาท
    • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน
    • มีโครงการนวัตกรรมพื้นฐานด้านใดด้านหนึ่งที่พร้อมออกสู่ตลาดแล้ว และต้องการแรงสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิตหรือนิสิตเก่าจุฬาฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

• วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการคัดเลือก ทาง E-mail และหน้าเพจ Facebook – Siam Innovation District: เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศ (Orientation Briefing) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และลงนามทำ สัญญา
• วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดโครงการ และประกาศผลผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุน
• วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดแสดงผลงาน และมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-579 4777
อีเมล : [email protected]
Line ID : @100sid (https://goo.gl/Abpfmw)

ที่มา: เพจ CU Innovation Hub ผ่านทาง Young Entrepreneur Assembly Hub – YEAH