แบไต๋ชวนไปงาน Bangkok Design Week 2018 งานสำหรับคนชอบดีไซน์

อีก 1 งานสำหรับนักสร้างสรรค์ หรือเหล่า Designer ที่ปกติจะถูกจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในชื่อ Chiang Mai Design Week แต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์นี้ ได้มีอีก 1 งานที่พิเศษสำหรับชาว กทม. โดยเฉพาะ ซึ่งทาง TCDC ได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชนกว่า 60 แห่ง รวมพลังเนรมิตกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเทศกาลออกแบบที่เอาใจผู้ที่ชื่นชอบผลงานสร้างสรรค์ ในชื่อ Bangkok Design Week 2018

งานนี้มาใน Theme ชื่อ ‘Creative District’ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ผ่าน 6 กิจกรรมและนิทรรศการหลักภายในงานเทศกาล โดยงานนี้จัดขึ้นที่ TCDC Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ โดยจะมีงานต่าง ๆ อยู่ในละแวกนั้นให้เดินเยี่ยมชมด้วย

Highlight 6 กิจกรรมหลักของงาน

1. Showcase & Exhibition

พื้นที่จัดแสดงงานสร้างสรรค์ในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการฝีมือนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบรุ่นใหม่ สตูดิโอต่างๆ รวมทั้งองค์กรใหญ่และองค์กรระหว่างประเทศที่อยากสะท้อนมุมมองการออกแบบที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งผลงานเชิงทดลอง ผลงานที่ได้จากการผสมผสานความเชี่ยวชาญของหลายๆ สาขา และผลงานจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย (Co-Creation)

2. Symposium & Talk

กิจกรรมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดของนักคิด นักออกแบบทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ผ่านตัวอย่างธุรกิจและกรณีศึกษาที่ทำได้จริง

3. Business Program

กิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจการค้าและการพัฒนาความร่วมมือผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ business pitching พร้อมโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าในกิจกรรม business matching รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

4. Creative District & Social Project

โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนเมือง เช่น การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งบริการรถเมล์สาธารณะและป้ายบอกสถานที่ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นความร่วมมือจากคนในพื้นที่ และบ่มเพาะไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่อาจเป็นทางเลือกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน

5. Creative Program

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจสร้างสรรค์โดยเน้นให้ผู้ร่วมงานได้ ‘ลงมือคิดและทำ’ ด้วยตัวเอง ได้แก่ กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และการร่วมทริปเดินเท้าเข้าไปสำรวจย่านสร้างสรรค์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่จะช่วยสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวตลอดเทศกาลงานออกแบบ

6. Creative Market

ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าดีไซน์ที่เปรียบเสมือนสนามทดลองของเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เหล่านักออกแบบหรือผู้ผลิตจะได้พบปะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เห็นความต้องการของตลาด และเกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ นำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งในวันนี้และอนาคต

date & time: วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 21.00 น.

place: ตลาดปล่อยแสง ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง

งานนี้ C Internet ก็มา

โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้จัดบูธ C Internet ในรูปแบบของ Smart Home ซึ่งภายในบ้านจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าไปทดสอบใช้งาน Internet ความเร็วสูง รวมไปถึงการทดสอบอุปกรณ์ IoT  ภายในบ้านแบบ Smart Home หรือกิจกรรมหมุนวงล้อแจกของรางวัล ซึ่งบูธอยู่ที่หน้าศูนย์บริการลูกค้าบางรัก

date & time: วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 21.00 น.

place: ภายพื้นที่ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

สำหรับใครที่สนใจเดินทางไปงาน Bangkok Design Weeks ก็สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Bangkok Design Week นะครับ บอกเลยว่ากิจกรรมดี ๆ น่าสนใจเพียบ!