sanook! คว้ารางวัล Top Brands ประเภทบริการข่าวออนไลน์ ประจำปี 2018

sanook! แพลทฟอร์มการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สาระบันเทิง ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น คว้ารางวัล Top Brands ประเภทบริการข่าวออนไลน์ ประจำปี 2018 จาก Influential Brands® สถาบันจัดอันดับชั้นนำในเอเชีย โดย Influential Brands®  ได้ประกาศรางวัล Top Brands ประจำปี 2018 ให้กับสินค้าและบริการต่าง ๆ ในเอเชีย 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์  โดยสำรวจข้อมูลจากกลุ่มผู้หญิงใน ASEAN ที่มีต่อแบรนด์ต่าง ๆ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2017

รางวัล Influential Brands  แบ่งเป็นหมวด ได้แก่

 1. หมวด Top Brands และ
 2. หมวด Influential People

โดย sanook! ได้รับการโหวตให้เป็น Top Brand ประเภทบริการข่าวออนไลน์ โดย นางสาวอรศิริ ประวัติยากูร Head of Content  บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ sanook! เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

sanook! อยู่คู่กับคนไทยมากว่า 20 ปี และ เป็นสื่อออนไลน์ไทยรุ่นแรก ที่สร้างประสบการณ์การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับคนไทยทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร จึงทำให้คนไทยนึกถึง sanook! เป็นสื่อออนไลน์แรก ๆ เมื่อต้องการอ่านข้อมูลข่าวสาร สาระ และบันเทิงทางออนไลน์

รู้สึกยินดีที่ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของ sanook! ได้รับผลตอบแทนซึ่งพิสูจน์ได้จากการได้รับความไว้วางใจจากผู้เข้ามาร่วมโหวตให้กับ Influential Brands ประจำปี 2018  ในครั้งนี้ โดยทีมงานยังมุ่งมั่นในการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้กับบริการเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ของบริการข่าวสารออนไลน์ของไทย ทั้งในส่วนของพันธมิตรทางเนื้อหา ผู้บริโภค และ ธุรกิจ

sanook!  ยังพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของสื่อออนไลน์มาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์เป็นมิตรกับการรับชมทางโมบาย มาจนถึงการเป็นผู้นำในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็นสื่อแรก ๆ ของไทย และล่าสุดนำเทคโนโลยี react ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเว็บไซต์ระดับโลก มาใช้กับเว็บไซต์ sanook! ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย (Asia Market Expertise Center: AMEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทำการสำรวจความนิยมให้กับ Influential Brands® ประจำปี 2018 กล่าวถึงการเก็บข้อมูลในหมวด Top Brand ประเภทบริการข่าวออนไลน์ว่า เป็นการเก็บจากการส่งแบบสอบถามไปทางช่องทางออนไลน์ให้กับผู้หญิง วัยทำงานทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ให้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 ข้อเป็นคำถามเกี่ยวกับสินค้า และบริการยี่ห้อต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่นชอบ โดยในหมวดบริการประเภทข่าวออนไลน์นั้น sanook! นำมาเป็นอันดับที่ 1 สำหรับหมวด Top Brand

 

 • Influential Brands® สำหรับ ในปี 2018 นี้ แบ่งรางวัลเป็น หมวด ได้แก่ ได้แก่ 1. หมวด Top Brands  และ 2. Influential People
 • สำหรับหมวด Top Brands ยังแบ่งเป็น 2 รางวัลย่อย ได้แก่
  • Influential Brand เป็นรางวัลที่เกิดจากการวิจัยจากตลาดเพื่อหาเเบรนด์ที่เป็น Top of Mind เป็นเเบรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จัก และ
  • Outstanding Brand เป็นรางวัลสำหรับ เเบรนด์ที่มีศักยภาพในการเติบโตได้ในประเทศต่าง ๆ และ ผลประกอบการเติบโตในระดับสูงต่อเนื่องใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
 • ส่วนหมวด Influential People แบ่งเป็น 2 รางวัลย่อย ได้แก่
  • Top Influential Women เป็นรางวัลที่มอบให้กับสตรีที่ทำงานสร้างประโยชน์ให้สังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดัง ทำหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และ
  • Top CEO  เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นในการบริหาร สร้างคุณูประการให้กับวงการธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น