Connect with us

เปิดเมล PR

CEO ระดับโลกร่วมแชร์มุมมองธุรกิจใน Corporate Innovation Summit 2019 คนไทยเข้าชมได้ 28-29 นี้

RISE เตรียมผลักดันให้ไทยเป็น “Corporate Innovation Hub”

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแนวคิดเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนโลก ด้วยนวัตกรรม

โดย CEO และนวัตกรรมระดับโลก จะเดินทางเข้าร่วมแชร์มุมมองนวัตกรรมองค์กรในงาน

“Corporate Innovation Summit 2019 – Asia’s First Experiential Conference”

ครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 นี้

2019 RISE มาพร้อมกับพันธกิจใหญ่ที่จะผลักดันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น “Corporate Innovation Hub” ของโลก โดย RISE ร่วมมือกับเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหน่วยงานภาครัฐจัดงาน “Corporate Innovation Summit 2019 – Asia’s First Experiential Conference” งานสัมมนารูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอชียที่เน้นการลงมือทดลองปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำเอาทั้ง Mindset, Skillset และ Toolset กลับ ไปใช้ในองค์กร ได้ทันที   งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมเวิร์คชอปมากกว่า 40 หัวข้อ รวมถึง Keynotes และ Panelists จากนวัตกรระดับโลกมากกว่า 60 ท่าน Mentoring Clinic จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ท่าน ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐได้รับประสบการณ์ตรงจากนวัตกรระดับโลก เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง และสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกว่า 2,000 คน จากทั่วทวีปเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RISE – Regional Corporate Innovation Accelerator  หรือสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่าน 4 แพลตฟอร์มที่ RISE คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่เกิดนวัตกรรมสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกับประเทศและภูมิภาคในวงกว้างและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลจากการทำงานของ RISE ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ RISE เป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรที่อยู่ในอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 25 % ของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 1,800 คน และมีธุรกิจสตาร์ทอัพมากกว่า 1,000 แห่งที่เข้าร่วมกับ RISE ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่านวัตกรรมองค์กร ถือเป็นการวางรากฐานของประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งขณะนี้ถือว่ามีการเตรียมตัวกันไปบ้างแล้ว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน หรือจะเรียกว่าเป็นการ “Digital Transform” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นหลังจากนี้

สำหรับ depa มี depa-Fund หรือเงินทุนดี ๆ เพื่อสนับสนุน ทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล องค์กรใดประสงค์จัดตั้งธุรกิจดิจิทัลเพื่อการเติบโต หรือการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Digital Startup) พัฒนาทักษะหลากหลายระดับเพื่อเป็นบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Manpower) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Digital Research Development and Innovation) ร่วมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Digital Infrastructure) และทั้งหมดที่กล่าวมา ทาง depa เปิดโอกาสให้องค์กรสมัครขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ทุกเวลา

 นายวิธพล เจาะจิตต์  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมองค์กร ในส่วนของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยยึดธุรกิจหลักของธนาคารเป็นหลัก แต่หากจะลงทุนทำอะไร ในสิ่งใหม่ ๆ  จะมุ่งเน้นในการสร้างการเติบโตให้กับองค์กร ในลักษณะมองไปข้างหน้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น เวลาคนจะผ่อนบ้าน ก็จะพิจารณาว่า คนต้องการบ้านจริง ๆ ไม่ได้ต้องการสินเชื่อ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการลูกค้าจึงต้องมาก่อน

 

 นายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ประเทศไทย จำกัด  กล่าวว่า  จุดเริ่มต้นการสร้างนวัตกรรมองค์กรของไลน์ ประเทศไทย จะมีการพิจารณาฐานลูกค้าในปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 44 ล้านคน  โดยดูว่าลูกค้าต้องการอะไร เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละคนไม่เหมือนกันและเป็นเรื่องยากที่จะเดาได้ว่า ผู้บริโภคต้องการอะไร ยกตัวอย่าง บริการ LINE MAN ที่ไลน์พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการไลฟสไตล์ของคนเมือง  แต่ก่อนที่จะมีการเปิดตัวบริการนี้ มีการหาแนวทางหลายอย่าง พบว่า บริการสั่งอาหารตามริมทาง คนจะชอบมาก จะเห็นว่าเมื่อเปิดตัวมาได้ระยะหนึ่ง ได้รับความสนใจตอบรับดีมากๆ ซึ่งทางไลน์ มองว่าบริการใหม่ที่จะออกมาต้องมาพร้อม Scale และเมื่อคิดได้แล้วต้องเน้นบริการที่อยู่แบบยั่งยืน

 

นายแพทย์ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน“Corporate Innovation Summit 2019 – Asia’s First Experiential Conference” ในครั้งนี้ มีการนำเสนอมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมใน 8 ส่วน ทางด้านนวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วย Skillset and Mindset Transformation, Corporate Venture Capital, Corporate  Entrepreneurship, M&A and Beyond, Government and Policy, Deep Technology, Innovation and Creativity และ Corporate Accelerator ที่จะออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเวิร์คชอป, Keynotes, การเสวนา และ คลินิกให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางธุรกิจผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางธุรกิจระดับโลกและมืออาชีพ, บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี, และสตาร์ทอัพ ที่มีการเติบโตรวดเร็ว ที่จะมาร่วมแชร์แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาและผลักดันองค์กรธุรกิจผ่านนวัตกรรม และรวมถึงผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำกว่า 2,000 บริษัททั่วทั้งทวีปเอเชีย

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Corporate Innovation Summit 2019 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ https://cis.riseaccel.com หรือติดต่อ cis@riseaccel.com สำหรับ Corporate Bulk Rate

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น