AIS เปิดภารกิจ “คิดเผื่อ” ตะลอนเชียงใหม่ และขอนแก่นครั้งแรก ส่งต่อความรู้ดิจิทัลให้คนไทยทันกระแสโลก

AIS เริ่มต้นงานแรก “AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” ที่เชียงใหม่ และขอนแก่น ผ่านวิทยากรชั้นนำจากไทย และต่างประเทศมาถอดบทเรียน Business Transformation จากการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อยกระดับความรู้ทางดิจิทัลของคนไทย ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วที่ https://aisacademyforthais.com/class/

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “การจัดงาน ACADEMY for THAIs ตลอด 2 ครั้งในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอย่างเกินความคาดหมาย ทำให้ทีมงานเบื้องหลังและพันธมิตร พร้อมจะเดินหน้าภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถจากหลายวงการ เข้ามาร่วมกันคิดและลงมือทำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ที่จำเป็นในโลกอนาคตมาถ่ายทอดให้คนไทยได้ยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน วันนี้ เราจึงไม่อยากจำกัดโอกาสเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ขยายไปยังส่วนภูมิภาค โดยนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น ซึ่งเป็นหัวเมืองที่เป็นหลักของการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก่อนจะปิดท้ายงานสัมมนาใหญ่ในกรุงเทพฯ อีกครั้ง ในช่วงปลายปีนี้”

สำหรับงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย ในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เอไอเอส เชิญเหล่าวิทยากรชั้นนำของภาคธุรกิจไทย และระดับโลกไปนำโดย

  • Mr.Yuval Dvir : Global Head of Scaled Partnership, Google Cloud 
  • คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม
  • คุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล Solution Architect Manager, Amazon Web Services 
  • คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard 
  • ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data 

สรุปความจากนายสมชัยว่า ในโลกธุรกิจไม่ได้แข่งขันแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่คนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในยุคใหม่ก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน ทั้งหมดนี้จึงขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการยกระดับความรู้ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรในประเทศเหล่านั้นขับเคลื่อนประเทศ เอไอเอส ฐานะภาคเอกชนจึงทำหน้าที่ Oparetor “คิดเผื่อ” ภายใต้แนวคิด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย ไปด้วยกัน”