RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3

บริษัท ริโก้ จำกัด (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ได้แถลงว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 บริษัทจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทนทั้ง 100% เพื่อให้ครอบคลุมกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการสำหรับใช้ประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในข้อตกลง RE100 *1 ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบทั้ง 100%

สำหรับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ RICOH ใช้ในการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ซึ่งรวมถึงเครื่องที่นำมาซ่อมบำรุงใหม่ *2 ด้วยนั้น จะเป็นพลังงานทดแทนทั้งสิ้น

ตั้งแต่ที่มีการประกาศเข้าร่วมโครงการ RE100 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 นั้น ทางกลุ่มบริษัท RICOH ได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย โดยมีการติดตั้งศูนย์ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบริษัทเอง รวมทั้งเปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาใช้แหล่งที่มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทได้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบ 100% ในสำนักงานขายกว่า 9 แห่งในยุโรป รวมทั้งในกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ/ประกอบใหม่ในโรงงานที่ฝรั่งเศสด้วย

และล่าสุดได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานทดแทนอย่าง I-REC4 และ J-Credit5 กับทางรัฐบาลเพื่อซื้อเป็นเครดิตพลังงาน เพื่อใช้ในการจัดซื้อกระแสไฟฟ้า 37 GWh ในปีงบประมาณนี้ของ RICOH เพื่อใช้กับทุกโรงงานที่มีการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ซึ่งเมื่อข้อตกลงซื้อพลังงานในปีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถใช้เครดิตมาแลกเปลี่ยนได้

โรงงานเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่

  • ประเทศจีน Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.
  • ประเทศจีน Shanghai Ricoh Digital Equipment *6
  • ประเทศไทย Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
  • ประเทศญี่ปุ่น Ricoh Industry Co., Ltd. (Tohoku Office) *6
  • ประเทศญี่ปุ่น Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส