RICOH ชวนทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ลดการแพร่ระบาด Covid-19

บริษัท ริโก้ Ricoh(ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันของไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) จึงอยากชวนทุกคนมาทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานให้สะอาด เนื่องจากสถานที่ทำงานถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ผู้คนจำนวนมากต้องมาทำงานและใช้สิ่งของร่วมกัน

ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเราทุกคนจึงควรทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของของตนเองอยู่เสมอ และควรล้างมืออยู่บ่อยครั้ง ส่วนสิ่งของที่ใช้ส่วนรวมก็ควรต้องมีผู้ดูแลและบำรุงรักษาคอยเช็ดทำความสะอาดอยู่เสมอเช่นกัน วันนี้ทางริโก้จึงได้มีการทำอินโฟกราฟิกเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสารแบบง่ายๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน เพื่อที่สังคมไทยจะได้กลับมาเข้มแข็งปลอดโรคอีกครั้งหนึ่ง

 

แสดงความคิดเห็น