ร่วมตอบแบบสำรวจ Digital Economy ลุ้นรับ Apple Watch, iPhone 6!

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล กับการมีส่วนร่วมง่าย ๆ เพียงคลิกตอบแบบสำรวจ “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2558” เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมใช้อินเทอร์เน็ตและการซื้อสินค้าบริการออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนเป็นข้อมูลในเตรียมความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปี 2558

โดยทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาสังคมเศษฐกิจดิจิทัล เพียงตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ได้ที่ https://www.etda.or.th/iup2015 พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก ETDA เพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6 ความจุ 64GB (1 รางวัล), Apple Watch 42 มิลลิเมตร (1 รางวัล), iPad mini with Retina Display ความจุ 32GB 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายรวมกว่า 70 รางวัล

iUP2015_A5_1_AW

ร่วมตอบแบบสำรวจ “พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2558” เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ได้ที่ https://www.etda.or.th/iup2015 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ทาง https://www.etda.or.th และ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand