อดีตคณบดีมหาวิทยาลัย Stanford เผย “8 ความสามารถ” ที่วัยรุ่นทุกคนควรมีเมื่ออายุครบ “18 ปี!”

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องสามารถคุยกับคนแปลกหน้าได้

เมื่อเราออกเผชิญโลกภายนอก เราจะต้องรู้จักกับคนมากหน้าหลายตา ที่ปรึกษา พนักงานธนาคาร กระเป๋ารถเมล์ พนักงานฝ่ายบุคคล เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ

ผู้ใหญ่มักสอนเด็กเล็กให้ไม่คุยกับคนแปลกหน้า แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่ควรสอนคือ ความสามารถในการสังเกตและหลีกเลี่ยงคนแปลกหน้าที่ประสงค์ร้ายกับเรา แต่ให้รู้จักพูดคุยกับคนแปลกหน้า เพราะเมื่อเราคุ้นเคยกับการทำความรู้จักคนแปลกหน้า จะมีประโยชน์มากในการหาแนวทาง หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของเรา

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้

หากจะให้เรา ซึ่งเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆ หลายๆ ครั้งเราจะไม่สามารถเดินทางไปที่ๆ เราต้องการได้อย่างถูกต้อง สาเหตุเป็นเพราะ บางครอบครัวพ่อแม่มักจะคอยดูแลรับ-ส่งตลอดเวลา ทำให้วัยรุ่นไม่รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ไม่สามารถเดินทางไปที่ต่างๆ ได้ โดยสังเกตได้ว่า หลายคนไม่รู้วิธีเติมน้ำมันรถ หรือการอ่านแผนที่ในการเดินทาง

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องมีความรับผิดชอบทำงานเสร็จภายในกำหนดเวลา

ผู้ใหญ่มักสอนให้ลูกของเขาทำการบ้านเมื่อต้องทำ และบางครั้งถึงขนาดช่วยทำการบ้านเลยด้วยซ้ำ ด้วยการเลี้ยงดูแบบวิธีดังกล่าว วัยรุ่นที่โตขึ้นมามักจะไม่สามารถรับผิดชอบงานของตนเอง และไม่สามารถจัดการกับงานที่เข้ามาพร้อมๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน

จริงๆ แล้วข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า ให้เราช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ภายในบ้านที่พอจะช่วยเหลือได้ เพราะอย่างไรก็ตามตัวเราในวัยนี้ก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจอย่างการเรียนหนังสืออยู่ แต่การช่วยเหลืองานบ้านจะทำให้เรารู้จักตัวเองและเคารพผู้อื่นมากขึ้น และสามารถระบุได้ว่า สิ่งที่ตนเองต้องการคืออะไร

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องสามารถรับมือกับปัญหาส่วนบุคคล

การที่พ่อแม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันของลูกกับบุคคลอื่น ทำให้เมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่น พวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องสามารถร่วมมือกับคนหลากหลายช่วงวัย

ในช่วงอายุ 18 ปี เป็นช่วงส่งต่อจากมัธยมไปมหาวิทยาลัย ซึ่งเราจะต้องเจอกับผู้คนและลักษณะการทำงานเป็นทีมมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเจอกับอาจารย์ที่ไม่ตามมาเตือนเราเหมือนเมื่อก่อน การที่พ่อแม่เข้ามาช่วยเมื่อมีปัญหาต่างๆ ทำให้วัยรุ่นไม่รู้ว่า ในชีวิตจริง สิ่งต่างๆ จะไม่เป็นไปตามใจของพวกเขา

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องรู้จักหาเงินและจัดการเงินของตนเอง

คนที่รู้จักหาเงินให้ตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นจากการทำงานต่างๆ เช่น งานพาร์ทไทม์ โดยได้เงินจากที่บ้านอย่างเดียว จะทำให้เราไม่ได้รับการพัฒนาในเชิงความรับผิดชอบเพื่อทำงานให้เรียบร้อย และการเข้าหาหัวหน้าเพื่อทำให้เขาเอ็นดูเรา นอกจากนี้เมื่อโตขึ้นยังไม่สามารถจัดการบริหารการเงินของตัวเองได้อีกด้วย

  1. วัยรุ่นอายุ 18 ต้องกล้าเสี่ยง!

จากตัวอย่างต่างๆ ที่พูดถึง จะเห็นว่า การประคบประหงมของคนเป็นพ่อและแม่จะทำให้ลูกของพวกเขาไม่รู้จักการล้มและลุกด้วยตัวเอง อีกทั้งยังไม่รู้วิธียับยั้งแก้ไขปัญหาที่เข้ามาหาตัวอีกด้วย ดังนั้นวัยรุ่นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะพยายาม และท้าทายความล้มเหลว

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น