เชื้อไวรัสแพร่ระบาดในศูนย์สุขภาพที่ New Jersy ทำให้เด็กเสียชีวิต 6 คน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระยะยาวในศูนย์การแพทย์ที่รัฐ New Jersey ส่งผลให้เด็กเสียชีวิต 6 คน และ พบผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า 12 คน

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกมายืนยันถึงการติดเชื้อ Adenovirus กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่ศูนย์การพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ Wanaque เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม 2018 โดยทั่วไปแล้วเชื้อ Adenoviruses จะไม่ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง แต่สำหรับเด็กที่ได้รับการติดเชื้อจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการสืบสวน และ ทางศูนย์การแพทย์แห่งนี้ได้ทำการปิดรับผู้ป่วยใหม่แล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเด็กๆ ที่ติดเชื้อมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออยู่แล้ว ทำให้พวกเขาติดเชื้อเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น การรวมตัวกันของเชื้อ Adenoviruses และเชื้อต่างๆ จะยิ่งแพร่ระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อผู้คนมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง

ทางด้านสถานบริการสาธารณสุขเอกชนใน Haskell ศูนย์ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจาก BBC ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการสืบหาสาเหตุของการแพร่ระบาด เบื้องต้นสันนิษฐานว่า เกิดจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการล้างมือ ภายในศูนย์บริการผู้ป่วย ระยะสั้น และ ระยะยาว แต่ถึงอย่างนั้น สาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดนี้ก็ยังคงไม่แน่ชัดอยู่ดี

เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่น NewJersey.com รายงานว่าได้มีจดหมายถูกส่งไปยังผู้ปกครองของผู้ป่วยเกี่ยวกับการระบาดเมื่อวันที่ 18 ต.ค. แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสจนถึงวันอังคาร แผนกสาธารณสุขของรัฐ กำลังดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งเด็กในแผนกกุมารแพทย์ของศูนย์ป่วยหนักมีผู้พิการเป็นจำนวนมาก และเด็กที่ติดเชื้อก็ยังไม่ได้รับการระบุอย่างแน่ชัด

Adenoviruses คืออะไร

Adenoviruses คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง โดยทั่วไปจะแพร่ระบาดด้วยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่น การสัมผัส การจับมือ การไอและการจามเป็นต้น อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค (CDC) adenoviruses สายพันธุ์ต่างๆ สามารถก่อให้เกิดโรคได้หลากหลายรวมถึงอาการหวัด อาการโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม และ โรคอุจจาระร่วง และ สามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนร้ายแรงได้ แต่ทาง CDC ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจ หรือ โรคหัวใจ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคร้ายแรงจากการติดเชื้อ adenovirus ได้

ทางเจ้าหน้าที่ได้กล่าวอีกว่าความเครียดที่ส่งผลต่อเด็กๆที่อยู่ในศูนย์การแพทย์ อาจส่งผลกับการใช้ชีวิต และ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้น

อ้างอิง