NASA ใกล้คลอดระบบควบคุมการจราจรโดรนสำหรับการบินในเมืองต่าง ๆ แล้ว!

NASA ร่วมกับ สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) เตรียมนำระบบการจัดการจราจรโดรนเข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้าย ที่ Nevada และ Texas ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง

ทั้งสององค์กรจับมือกัน ดำเนินการพัฒนาการจัดระเบียบการจราจรอากาศยานแบบไร้คนขับ (UTM) ตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาวิธีการบินโดรนอย่างปลอดภัยในเมืองซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบสุดท้าย ทั้งนี้การทดสอบได้รับความร่วมมือจาก สถาบัน Nevada สำหรับระบบปกครองตนเองใน Las Vegas และศูนย์ LAS Star UAS เพื่อสาธิตวิธีการทางเทคนิคขั้นสุดท้ายนี้ เที่ยวบินทดสอบขั้นสุดท้ายของโครงการจะมีขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ภายในและรอบ ๆ ตัวเมือง Reno รวมถึงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมในเมือง Corpus Christi อีกด้วย

ทั้ง NASA และ FAA วางแผนที่จะแสดงเทคโนโลยีที่ช่วยประสาน ตรวจจับ และหลีกเลี่ยง รวมถึงการลงจอดอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้บินโดรนใช้งานโดรนของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยที่สุด ในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น