เมื่อ Smart City ทำให้เทคโนโลยีรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของประชาชน ป้ายสัญญาณเตือนอาจช่วยได้!

“Smart City” เมืองอัจฉริยะที่มีแนวคิดที่จะผสมความเป็นเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชน อาจทำให้เกิดการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวได้อย่างไม่คาดคิดจากการติดตั้งเซนเซอร์ หรือกล้องในบริเวณบ้านที่ประชาชนอาศัยอยู่ Sidewalk Labs ที่กำลังสร้าง Smart City ใน Toronto ก็มีความกังวลในเรื่องนี้เช่นกัน

เพื่อทำการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ Alphabet ได้ประกาศวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆ ด้วยการทำป้ายสัญลักษณ์เตือนประชาชนในเมืองต้นแบบ ให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆใน Smart City สัญลักษณ์ต่างๆจะปรากฎอยู่ในป้าย 6 เหลี่ยม พร้อมทั้งอธิบายวิธีการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงประเภทของข้อมูลที่จะถูกเก็บบันทึกในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าพวกเขากำลังจะเจอกับอุปกรณ์ไอทีแบบไหน และมันจะทำอะไรบ้าง

แนวคิดพื้นฐานของป้ายนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทางบริษัทเน้นให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วผ่านรูปภาพ ทั้งนี้ SideWalk Labs ยังมีแนวคิดที่จะเพิ่มสีปนป้ายสัญญาณ เพื่อบอกแก่ประชาชนอีกว่าข้อมูลเหล่านั้สนจะถูกนำไปใช้อย่างไร อย่างเช่น สีเหลือง หมายถึงข้อมูลเหล่านั้นมีการถูกระบุข้อมูลที่จะนำไปใช้แล้ว ส่วนสีน้ำเงิน ยังไม่มีการระบุข้อมูลที่จะนำไปใช้ เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น ในป้ายสัญญาณจะมี QR Code สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อประชาชนสแกน QR Code พวกเขาจะสามารถรู้ได้ว่าใครกำลังเก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่ ข้อมูลเหล่านี้มีวิธีการจัดเก็บอย่างไร และข้อมูลเหล่านี้จะอยู่กับผู้จัดเก็บนานแค่ไหน

แต่อย่างไรก็ตามป้ายเตือนเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดเริ่มต้นเท่านั้น ทางบริษัทได้ป่อยแบบร่างแรกออกสู่สาธารณะบน GitHub และ บริษัทก็มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ หากมีรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วป้ายจะถูกนำไปทดสอบที่สำนักงาน Sidewalk Labs ใน Toronto และ บริษัทการตลาดดิจิตอล Soofa ได้ยินดีที่จะร่วมทำป้ายต้นแบบกับ Sidewalk อีกด้วย

อ้างอิง