covid-19

พรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไร! พบผู้ป่วย Covid-19 รายแรกในเมือง Liverpool

ประธานเจ้าหน้าที่การแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรรายงานว่ามีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 เพิ่มอีก 32 ราย รวมผู้ติดเชื้อในสหราชอาณาจักรทั้งหมด 85 คนแล้ว

นายกเทศมนตรี Joe Anderson ได้โพสต์บนทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “หลังจากประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยผมเป็นธาน ผมขอยืนยันว่าตอนนี้มีผู้ป่วย Covid-19 รายแรกใน Liverpool แล้ว”

Tony Reeves หัวหน้าคณะกรรมการสภาเทศบาลเมือง Liverpool มีแผนที่จะรับมือหากเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมา แต่ Tony มั่นใจว่าหน่วยงานจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แม้มีการแพร่ระบาดแล้วก็ตาม

สาธารณสุขและสภาเมือง Liverpool กำลังร่วมมือกันดำเนินการรับมือไวรัส Covid-19 รวมถึงติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อติดตามการแพร่กระจายของไวรัสด้วย

อ้างอิง Liverpoolexpress

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส